Sandbjerglejren

Lejeaftaler

Betingelser vedrørende lejeaftaler:

Prisen omfatter samtlige driftsudfgifter, incl. slutrengøring

 

 

Lejer erklærer sig ved sin underskrift indforstået med:

at betale et depositum på 25% af det samlede lejebeløb ved kontraktens indgåelse
samt betale den resterende leje senest 45 dage før lejemålets begyndelse i.h.t.  fremsendte regning.

at overholde det for lejren gældende ordensreglement
(manglende oprydning og rengøring medfører ekstra betaling)

at erstatte eventuelt ituslået inventar eller anden form for beskadigelse  af  lejren og/eller udendørsarealet.

at skade o.lign. på anden ejendom er udlejer uvedkommende.

at lejer erlægger hele lejebeløbet, såfremt en lejeaftale annulleres senere end 45 dage før lejemålets begyndelse.